Manager Applicaties Geo-ICT

Helaas is onderstaande vacature niet meer actueel. Onderstaande vacature geeft wel een indruk van de vacatures die wij hebben. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de actuele vacatures geef u dan op voor de nieuwsbrief of stuur een open sollicitatie naar ons.

 ———

Voor een afdeling Applicatie management a zijn wij op zoek naar een (Senior) Manager Applicaties met specialisatie Geo-ICT.

Taken/werkzaamheden:
De afdeling Applicatiemanagement, Applicatieteam Data levert op functionaliteit gerichte applicaties. Ook onderhoudt en vernieuwt onze afdeling Applicatiemanagement de sectorspecifieke en generieke toepassingen voor de inhoudelijke processen van de Rijkswaterstaatbusiness.

We verzorgen het totale applicatiepakket alsook de professionele ontwikkeling of aanpassing van individuele applicaties. Verder bepalen we de samenstelling van het applicatielandschap op de middellange termijn. Hierin betrekken we de veranderingen in de organisatie en in de omgeving van Rijkswaterstaat, alsook de technologische ontwikkelingen. Daarnaast helpen we de processen van de Rijkswaterstaatbusiness helder in kaart te brengen om op basis daarvan een optimale ICT-ondersteuning van die processen te kunnen specificeren.

Als applicatieteam Data richten we ons op alle informatiesystemen voor de inwinning, verwerking en verspreiding van Rijkswaterstaatdata. Dit betreft alle geo-applicaties en daarnaast de data-applicaties binnen de droge- en natte sector van Rijkswaterstaat. Voorbeelden daarvan zijn Kerngis, de Geoservicesinfrastructuur en -applicaties, inwinsystemen voor onder meer asfaltgegevens, de zogenaamde natte meetnetten en toepassingen met betrekking tot ons nationale wegenbestand.
We zorgen dat Rijkswaterstaat beschikt over één gedeelde data-infrastructuur voor een eenmalige inwinning en het beheer. Doordat de verschillende applicaties alle deze enkele data-infrastructuur gebruiken, heeft Rijkswaterstaat altijd en vanuit alle toepassingen toegang tot dezelfde actuele, uniforme gegevens.

De applicaties in de huidige Geo-ICT infrastructuur van Rijkswaterstaat zijn gebaseerd op twee softwarematige frameworks: de presentatie en verspreiding van geografische gegevens maakt gebruik van een Open Source Framework terwijl de inwinning, het beheer en de analyse van geografische gegevens gebruik maakt van een ESRI Framework.

De applicatiemanager is er verantwoordelijk voor dat een nieuwe of bestaande applicatie aan de gevraagde en overeengekomen prestatiekenmerken (performance, beschikbaarheid, bedrijfszekerheid etc) en gewenste functionaliteit zoals vastgelegd met de business voldoet.

De applicatiemanager is:
·verantwoordelijk voor het op een beheerste wijze realiseren en implementeren van wijzigingen, op zo danige wijze dat de continuïteit van het bedrijfsproces niet (onnodig) wordt verstoord.
· er verantwoordelijk voor dat een bestaande applicatie aan de gevraagde en overeengekomen prestatiekenmerken (performance, beschikbaarheid, bedrijfszekerheid etc) en gewenste functionaliteit zoals vastgelegd met de business voldoet en blijft voldoen;
· verantwoordelijk voor het life cycle management;
· verantwoordelijk voor het op een beheerste wijze implementeren van nieuwe applicatievoorkomens;
· verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en structurele problemen van applicaties.

De functie van applicatiemanager kent een verdeling van 60% aansturingstaken en 40% inhoudelijke taken, hij is bevoegd om:
· (deel)producten goed te keuren;
· operationele afspraken te maken met de business en leverancier over zijn of haar applicatie(s);
· wijzigingsverzoeken in te dienen;
· rapportages op te vragen;
· te escaleren.

De Applicatiemanager heeft de volgende taken:
· Draagt zorg voor de intake van in beheer te nemen applicaties
· Ondersteunt functioneel beheer bij hun rol richting eindgebruikers.
· Is vraagbaak van functioneel beheer en is verantwoordelijk voor het oplossen van (in de 2e-lijn: incidenten en structurele) problemen.
· Bundelt de wijzigingsverzoeken tot een release in samenspraak met FB.
· Draagt zorg voor de inventarisatie van risico’s van wijzigingen en de afstemming met functioneel beheer.
· Zorgt voor een impactanalyse, prioriteert, samen met functioneel beheer, de incidenten en gewenste aanpassingen.
· Zorgt voor de informatieanalyse samen met de leverancier of architect.
· Zorgt voor een goedgekeurd functioneel- en technisch ontwerp bij wijzigingen.
· Stuurt de realisatie van wijzigingen inhoudelijk aan.
· Zet op, specificeert en voert het testtraject uit van een applicatie.
· Implementeert in overleg met de verschillende beheerpartijen de nieuwe versie van het systeem.
· Identificeert de zogenoemde configuration items en zorgt voor de vastlegging daarvan.
· Stuurt o.m. beheerders van de technische infrastructuur die mede de prestatiekenmerken van de applicatie bepalen aan.
· Stuurt externe partijen inhoudelijk aan en accepteert de door hen geleverde producten.
· Coördineert de 1e- en/of 2e-lijns activiteiten voor het oplossen van storingen in en problemen met applicaties en/of de technische infrastructuur.

Specifieke kennisgebieden
· Gedegen kennis van en ervaring met Geo-ICT en OGC services,
· Kennis van GIS software als Mapserver/Geoserver, ArcGIS en ArcGIS Server,
· Werken binnen een regie model
· Kennis van ASL
· Prince2 Foundation
· Kennis van de Rijkswaterstaat organisatie en haar werkprocessen is een pre.

Minimale afgeronde opleiding/expertise:
· HBO, WO
· Gedegen kennis van en ervaring met Geo-ICT, OGC services, mapviewers,(spatial database, shapes, etc.). Affiniteit met CMS;
· Werken binnen een regie model
· Kennis van de ESRI productlijn (ArcGIS, ArcGIS Server ed)
· Prince2 Foundation

Minimale relevante werkervaring
· Gebied Geo-ICT, minimaal  4 jaar
· Gebied OGC services, mapviewers, tile caching, minimaal 2 jaar
· ESRI GIS, minimaal 2 jaar

Neem contact met ons op. Deze functie mag ook door een zelfstandige ingevuld worden.