Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

Werkingsgebieden

De Omgevingswet streeft naar een optimale dienstverlening via een klik op de kaart in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en vereist ook formele publicaties of bekendmakingen van de besluiten. Hiermee worden zowel het dienstverleningsspoor als het formele juridische spoor bediend.
Om het mogelijk te maken dat in het DSO bij een klik op de kaart alleen de daar geldende regels zichtbaar worden, is het nodig om regels te koppelen aan een werkingsgebied. Daarmee wordt duidelijk op welke locatie (plek op de kaart) of in welk gebied de regels gelden. Elk werkingsgebied heeft een unieke naam (noemer) en kent specifieke coördinaten, de geometrische begrenzing.
Elke werkingsgebied wordt als combinatie van de noemer en de geometrische begrenzing juridisch geborgd in de omgevingsverordening. Hiervoor wordt in de regels consequent dezelfde formulering
gebruikt: Read more casino 10 free no deposit

  • – Werkingsgebied: De regels in dit hoofdstuk gelden voor [naam gebied/locatie], waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.
  • Gebiedsaanwijzing: Een [naam gebied] is de locatie, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.